Entidade Ofertante

técnico/a de igualdade no Departamento de Servizos Sociais do Concello de Betanzos

Entidade Ofertante

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/09/03/2021_0000006624.pdf
Localización: Betanzos

Contacto