Entidade Ofertante

Tecnico/a de igualdade

Entidade Ofertante

Concello de Dodro
Descrición do posto:
Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/08/19/2021_0000006329.pdf
Localización: Dodro

Contacto