Entidade Ofertante

Técnico/a de emprego

Entidade Ofertante

Diaconia
Descrición do posto:

Media Xornada

Programa de migracións

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/tecnicoa-de-empleo-programa-de-migraciones-20-horas-/191119?pageIndex=1&volver=&bsProvincia=27
Localización: Lugo

Contacto