Entidade Ofertante

Técnico/a de apoio

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

CV a: administracionisig@galicia.com

 

Referencia: Apoyo TS

Formación:

-Grao en Psicoloxía, Pedagoxía  e/ou Traballo Social

Funcións:

– Favorecer a integración de novos traballadores/as

– Levar a cabo procedimentos de acollida

– Realización de entrevistas de avaliación inicial a novos/as traballadores/as con discapacidade

– Seguimento da empregabilidade e das adaptacións do posto de traballo

– Intervir e mediar nas situacións nas que se requira un cambio de actitude por parte do/a traballador/a e potenciar habilidades laborais

– Elaboración de memorias do CEE e solicitudes de subvención

– Detectar e intervir nos procesos de deterioro evolutivo de traballadores/as con discapacidade a fin de evitar ou atenuar efectos

 

Competencias necesarias:

– Traballo en equipo

– Capacidade de organización

– Capacidade para asumir responsabilidades

– Empatía

– Asertividade

 Requisitos:

– Estar en posesión do Certificado de Discapacidade igual ou superior al 33%

– Formación Complementaria: Formación específica en RR.HH

– Ofimática: bo nivel de Office, Correo Electrónico, Internet e RRSS

– Experiencia 1 ano en posto similar

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Vigo

Contacto