Entidade Ofertante

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

– RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2021, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade traballo social, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019, pola que se dá publicidade a diversos acordos

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210621/AnuncioG0597-100621-0001_es.pdf
Localización:

Contacto