Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial del Estado.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210806/AnuncioL160-160721-0002_gl.html
Localización: Oroso

Contacto