Entidade Ofertante

Profesor/a axudante doutor/a

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

O prazo de presentación de solicitudes finaliza o 10 de outubro de 2021.

PERFIL: PERFIL DOCENTE: DOCENCIA EN MATERIAS PROPIAS DA ÁREA DE COÑECEMENTO NO CENTRO DE ADSCRICIÓN. PERFIL INVESTIGADOR:

DED.: Tempo Completo

PERIODO DE VIXENCIA: 4 ANOS

CODIGO PRAZA: 1K068K57/RP06004

BAREMO: https://www.uva.es/export/sites/uva/7.comunidaduniversitaria/7.01.pdi/7.01.07.convocatoriasplazaspdi/_documentos/Anexo-II-Baremo.pdf

NOTA IMPORTANTE SOBRE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Exclusivamente por vía electrónica a través da sede Electrónica da Universidade de Valladolid – “Carpeta ciudadana (oficina virtual) – Iniciar expediente – Pruebas selectivas de profesorado Funcionario y Laboral.”

Os/as aspirantes deberán aboar en concepto de dereitos de formación de expediente 30 euros que se realizará a través da aplicación no momento de tramitar a solicitude, mediante tarxeta de crédito.

– Anexo IV Delcaración Xurada: https://www.uva.es/export/sites/uva/7.comunidaduniversitaria/7.01.pdi/7.01.07.convocatoriasplazaspdi/_documentos/Anexo-IV-Declaraciones-Juradas.doc

 

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.uva.es/export/sites/uva/7.comunidaduniversitaria/7.01.pdi/7.01.07.convocatoriasplazaspdi/_documentos/2021-01-BASES-CONCURSO-con-anexos.pdf
Localización: Soria

Contacto