Entidade Ofertante

Monitor/a ludoteca

Entidade Ofertante

Concello de Vedra
Descrición do posto:

DENTIFICADOR DA OFERTA:12/2021/10473

DETALLES:Monitor/a de ludoteca // Media xornada // Permiso de conducir B. Titulacions admitidas: Educación social – Psicoloxía – Pedagoxía – Maestro/a – CS Educación infantil – CS Integración social – CS Animación sociocultural – Monitor/a de tempo libre – Certificado de profesionalidade de dinamización de actividades de tempo libre. Non se admitirán candidaturas que non teñan incluidos os requisitos na súa demanda de emprego.

Tipo de emprego: Sen titulo
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo
Localización: Vedra

Contacto