Entidade Ofertante

Proceso selectivos Concello de Naron

Entidade Ofertante

Concello de Narón
Descrición do posto:

BASES XERAIS POLAS QUE SE REXERÁN OS PROCESOS SELECTIVOS QUE CONVOQUE O CONCELLO DE NARÓN PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL FIXO PARA OFERTA DE EMPREGO PUBLICO EXTRAORDINARIA DO ANO 2020.

Prazo de presentación de solicitudes: O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais contados a partir do seguinte á publicación do anuncio no BOE A non presentación da solicitude en tempo e forma suporá a inadmisión do/a aspirante ao proceso selectivo

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/06/25/2021_0000005213.pdf
Localización: Narón

Contacto