Entidade Ofertante

Técnicos/as de prospección e orientación laboral

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Prazo: ata o 19 de xullo de 2021 ás 14:00 horas

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://xportal.cixug.gal/proceso-selectivo-postos-temporais/
Localización:

Contacto