Entidade Ofertante

2 postos monitores/as de ludoteca e servizos

Entidade Ofertante

Concello de Vedra
Descrición do posto:

Requisitos:

e) Estar inscritos como demandantes de emprego ou mellora de emprego na oficina do Servizo Público de Emprego de Galicia correspondente.
f) Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións ou graos:
1.–Educación Social.
2.–Psicoloxía.
3.–Pedagoxía.
4.–Maxisterio.
5.–Técnico/a en educación infantil.
6.–Técnico/a en integración social.
7.–Técnico/a en animación sociocultural.
8.–Certificado de profesionalidade de dinamización de actividades de tempo libre.
9.–Monitor/a de tempo libre.
g) Estar en posesión da licenza de condución de tipo B

Tipo de emprego: Sen titulo
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/10/15/2021_0000007361.pdf
Localización: Vedra

Contacto