Entidade Ofertante

Orientador/a profesional para a inserción

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

TITULACION: DIPLOMATURA OU GRAO EN EDUCACIÓN SOCIAL, CIENCIAS EMPRESARIAIS, TRABALLO SOCIAL, RELACIONS LABORAIS e RECURSOS HUMANOS, RELACIONS LABORAIS, GRADUADO SOCIAL OU EQUIVALENTES.

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo
Localización: Burela

Contacto