Entidade Ofertante

Orientador/a profesional para a inserción

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

IDENTIFICADOR DA OFERTA:12/2021/9095

DETALLES:PROCESO SELECTIVO PARA FUNCIONARIO/A INTERINO EN POSTO DE TÉCNICO EN ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL.

REQUISITOS:

– TITULACIÓN: LICENCIATURA/GRAO/DIPLOMATURA EN PSICOLOXÍA, PEDAGOXÍA, PSICOPEDAGOXÍA, SOCIOLOXÍA, CIENCIAS POLÍTICAS E SOCIOLOXÍA, CIENCIAS DO TRABALLO, EDUCACIÓN SOCIAL, TRABALLO SOCIAL, RELACIONS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS/RELACIONS LABORAIS/GRADUADO SOCIAL.

– 550 HORAS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

PARA PARTICIPAR DEBERÁN PRESENTAR SOLICITUDE NO REXISTRO XERAL DO CONCELLO ANTES DAS 14,00 HORAS DO DÍA 29 DE SETEMBRO DE 2021 SEGÚN CONSTA NAS BASES DA CONVOCATORIA QUE SE PODEN CONSULTAR EN WWW.RIBADEO.GAL

Teléfono : 982870686

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas fora de Galicia, co 981 900 643.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo
Localización: Ribadeo

Contacto