Entidade Ofertante

Orientador/a sociolaboral

Entidade Ofertante

Viraventos
Descrición do posto:

Xornada de traballo: 35 horas semanais

Cobertura baixa de maternidade. Data prevista incorporación: 29 de maio

Requisitos:

  • Titulación universitaria no ámbito das ciencias sociais
  • Imprescindible experiencia de polo menos 6 meses en postos relacionados coa atención social a colectivos migrantes
  • Imprescindible formación e/ou experiencia en migracions
  • Coñecemento sobre o funcionamento dos SS.SS. da Coruña e as prestacións sociais
  • Coñecementos básicos da Lei de extranxeiría
  • Dominio do galego a nivel oral e escrito

Enviar CV a: info@viraventos.org en formato pdf

Data limte: 15 de maio

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: A Coruña

Contacto