Entidade Ofertante

Orientador/a profesional para a inserción

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

IDENTIFICADOR DA OFERTA:12/2021/10951

DETALLES:ORIENTACIÓN LABORAL E ACOMPAÑAMENTO PARA O AUTOEMPREGO. DESEÑO DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS, ASESORAMENTO E AXUDA TÉCNICA PARA A BÚSQUEDA DE EMPREGO.

IMPRESCINDIBLE ESTAR EN POSESIÓN DE TÍTULO UNIVERSITARIO DE GRAO OU EQUIVALENTE

MEDIO DE CONTACTO:Teléfono : 988 321150

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo
Localización: O Barco de Valdeorras

Contacto