Entidade Ofertante

Orientador/a profesional para a inserción

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

IDENTIFICADOR DA OFERTA:12/2021/10870

DETALLES:CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA PARA REALIZAR TAREFAS DE PROSPECCION LABORAL.

REQUISITOS: TITULACIÓN UNIVERSITARIA DA RAMA SOCIAL, EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES COMO ORIENTADOR/A LABORAL, PERMISO DE CONDUCIR E COÑECEMENTOS AVANZADOS DE INFORMÁTICA

MEDIO DE CONTACTO:Teléfono : 881960600

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo
Localización: A Coruña

Contacto