Entidade Ofertante

Orientador/a laboral

Entidade Ofertante

Cruz Vermella
Descrición do posto:

Requisitos: titulado/a superior ou medio

Formación complementaria en orientación profesional ao menos 80 horas

Formación en igualdade de xénero

Experiencia ao menos dun ano en orientación profesional e intervención con persoas en dificultade sociolaboral

Experiencia en xestión de equipos voluntarios

 

Ofrecese: contrato temporal de duración determinada (baixa IT) . Xornada completa

Salario segundo convenio

CV: rrhhcoruna@cruzroja.es ata 2/11/2021 co asunto “orientador/a santiago”

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Santiago de Compostela

Contacto