Entidade Ofertante

Orientador/a laboral

Entidade Ofertante

Concello de Mondariz
Descrición do posto:

Sistema de concurso

Contrato: 12 meses

 

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/09/16/2021044979
Localización: Mondariz

Contacto