Entidade Ofertante

Operador/a teleasitencia

Entidade Ofertante

Grupo Eulen
Descrición do posto:

Incorporación urxente dunha persoa con formación no campo do traballo social para traballar como operador/a no servizo de teleasistencia na Coruña.

As persoas interesadas poden facer cehgar o cv a empleonoroeste@eulen.com – no asunto deben indicar operador/a teleasistencia

Funcións:

Recepción de chamadas e posta en marcha das medidas necesarias para garantir que a axuda solicitada sexa recibida, utilizando os sistemas de xestión, aplicacions e técnicas requiridas para cada modalidade de comunicación.

Ofrecen:

Contrato eventual (cobertura de baixa de longa duración)

Xornada de  35 horas semanais de Luns a Domingos según turnos de maña, tarde ou noite

Formación continúa no posto

Salario 1046 euros brutos mensuais en 12 pagas + pluses por noites e festivos

Buscamos:

Formación na rama social, traballadores/as sociais  Grao Medio en emerxencias sanitarias, Certificado de profesionalidade de xestión de chamadas de Teleasistencia.

Valorable pero no imprescindible experiencia no posto

Residencia na Coruña ou cercanías

Coñecementos informáticos a nivel usuario

 Vehículo propio para desprazarse ata o centro de traballo

 Persona resolutiva, con capacidade de empatía e autocontrol.

Tipo de emprego: Sen titulo
Ir a oferta:
Localización: A Coruña

Contacto