Entidade Ofertante

Oferta de emprego público 2020 – Concello de Porto do Son

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

ANUNCIO da oferta de emprego público 2020.

Por Acordo da Xunta de Goberno Local deste concello, con data do 28 de decembro de 2020, aprobouse a oferta de emprego público correspondente ás prazas que a seguir se citan para o ano 2020:

1 Praza de Traballador/a social laboral A2- Provisión libre

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210416/AnuncioL171-240321-0001_gl.html
Localización:

Contacto