Entidade Ofertante

TRABALLADORA/OR SOCIAL - SARRIA 2021

Entidade Ofertante

SARRIA
Descrición do posto:

Persoal Funcionario – Traballo Social A2

 

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/09-09-2021.pdf#page=8
Localización: Sarria

Contacto