Entidade Ofertante

Profesorado

Entidade Ofertante

UDC
Descrición do posto:

Oferta de emprego público ano 2021: 4 prazas.

A información completa (bases da convocatoria, modelo de solicitude, etc.) pode consultarse no taboleiro electrónico oficial da UDC e na páxina web http://www.udc.es/pdi/concursos/concursos_contratacion/

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211014/AnuncioG2017-051021-0001_gl.html
Localización: A Coruña

Contacto