Entidade Ofertante

Axente de Igualdade, Educador/a familiar e Axente de emprego e desenvolvemento local

Entidade Ofertante

Concello de San Sadurniño
Descrición do posto:

Estabilización de emprego

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/05/10/2021_0000003832.pdf
Localización: San Sadurniño

Contacto