Entidade Ofertante

Monitor/a de tempo libre

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Contrato 3 meses a xornada completa

Tipo de emprego: Sen titulo
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo
Localización: Tui

Contacto