Entidade Ofertante

Mediador/a intercultural

Entidade Ofertante

Concello de Arteixo
Descrición do posto:

As instancias solicitando tomar parte no proceso selectivo presentaranse na forma prevista nas bases, dirixidas ao alcalde presidente, no prazo de 20 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial del Estado.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210902/AnuncioL105-120821-0001_gl.html
Localización: Arteixo

Contacto