Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello Santiago de Compostela
Descrición do posto:

As persoas interesadas deberán presentar as súas solicitudes, no PRAZO DE 8 DÍAS NATURAIS, contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio.

Data de publicación: 31/05/2021

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: http://santiagodecompostela.gal/e_santiago/emprego.php?id_emprego=90&lg=cas
Localización: Santiago de Compostela

Contacto