Entidade Ofertante

Formador/a de formación para o emprego

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

IDENTIFICADOR DA OFERTA:12/2021/10522

DETALLES:FORMADOR/A CURSO DE FORMACIÓN ALIMENTARIA.

TITULACIÓN ACADÉMICA RELACIONADA COA INDUSTRIA ALIMENTARIA OU ESTUDOS DE CARÁCTER PEDAGÓXICO OU SOCIAL.

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: ( ALGUN DESTOS) MÁSTER DE PROFESORADO, CAP, TITÚLO DE FORMADOR/A OCUPACIONAL,OU CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO SSCO110.

VALORARASE EXPERIENCIA EN DOCENCIA DE CERTIFICADOS DE PROFESIONADIDADE E EXPERIENCIA EN TRABALLAR CON PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL OU RISCO DE EXCLUSIÓN.

MEDIO DE CONTACTO:Teléfono : 881867283

Tipo de emprego: Sen titulo
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo
Localización: Ribeira

Contacto