Entidade Ofertante

Docente

Entidade Ofertante

Concello de Culleredo
Descrición do posto:

Atención socio-sanitaria a persoas dependentes en institucións sociais do Plan formativo para o emprego exercicio 2021 e 2022

Concurso – oposición

 

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/11/23/2021_0000008148.pdf
Localización: Culleredo

Contacto