Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

SGC
Descrición do posto:

DENTIFICADOR DA OFERTA:12/2021/4215

DETALLES PARA XERIÁTRICO

CARGO:DIRECTORES/AS DE SERVIZOS SOCIAIS PARA PERSOAS MAIORES

MEDIO DE CONTACTO:

Teléfono : 988788323

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego
Localización: Rios

Contacto