Entidade Ofertante

Director/a

Entidade Ofertante

Centro Trama
Descrición do posto:

Servizo de aloxamento protexido e acompañamento social para mulleres vítimas de V.X. e dos/as seus/súas fillos/as.

REquisitos:

  • Diplomatura ou grao en Traballo Social
  • Formación en materia de xénero minimo 150 horas
  • Curso de director/a de centros de SS.SS. da Comunidade de Madrid
  • Experiencia de ao menos 2 anos en servizos de aloxamento
  • Experiencia de ao menos 6 meses no ámbito do apoio á inserción sociolaboral
  • Experiencia de ao menos 2 anos en atención como TS a mulleres vítimas de V.X.
  • Estar colexiado/a

CV: seleccion@trama.org

ASunto: Director/a de centro de violencia de género

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización:

Contacto