Entidade Ofertante

Traballador/a social coordinación SAF

Entidade Ofertante

FONSASIS
Descrición do posto:

Xornada completa

Posuir carné de conducir e coche propio

Enviar CV:  fonsasis@gmail.com

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: A Fonsagrada

Contacto