Entidade Ofertante

Traballador/a social coordinación SAF

Entidade Ofertante

FEPAS
Descrición do posto:

Ofrece:

Xornada Laboral:  Parcial – 20 horas semanais.

Horario:  DE LUNS A VENRES sen realización de gardas.

Tipo de contrato:  Temporal

Remuneración según convenio.

 

Requisitos

Diplomatura e/ou Grao en Traballo Social.

Valorable experiencia en posto similar.

Nivel usuario paquete Office.

Carnet de conducir e coche propio

Dispoñibilidade para incorporación inmediata

Envio de CV: lcorral@fepas.org

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: A Coruña

Contacto