Entidade Ofertante

Coordinador/a de tempo libre

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN COLEXIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA. CONTRATO DE 240 DÍAS PARA COMEZAR O 1 DE OUTUBRO. CONTRATO DE 30 HORAS SEMANAIS. IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR CLASE B E QUE TEÑA A TITULACIÓN DE PEDAGOXÍA OU DE EDUCACIÓN SOCIAL.

Tipo de emprego: Sen titulo
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo
Localización: Ferrol

Contacto