Entidade Ofertante

Concurso elaboración listas de espera persoal docente e investigador – USC

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2021 pola que se convoca concurso público para a elaboración de listas de espera de persoal docente e investigador contratado interino para cubrir necesidades docentes urxentes e inaprazables de distintas áreas de coñecemento para o curso académico 2020/21.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210412/AnuncioG2018-220321-0001_gl.html
Localización: Santiago de Compostela

Contacto