Entidade Ofertante

Técnico/a intervención familiar

Entidade Ofertante

Concello de Fene
Descrición do posto:

Sistema de concurso libre

O prazo de presentación de solicitudes de participación será de 7 días hábiles contados a partir do seguinte ó da publicación das presentes bases no boletín oficial da provincia da Coruña

https://fene.gal/media/documentos/2021_0000007289.pdf

 

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://fene.gal/media/documentos/ANUNCIO_PROG_20211013110000139_ANEXO_1634115600_0.pdf
Localización: Fene

Contacto