Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello O VAladouro
Descrición do posto:

Media Xornada

Concurso-oposición

Prazo: cinco (5) días hábiles a contar dende o día seguinte a publicación do anuncio do proceso selectivo no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/14-06-2021.pdf#page=9
Localización: O Valadouro

Contacto