Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Bueu
Descrición do posto:

As citadas bases do proceso selectivo poderán consultarse na páxina web www.concellodebueu.gal e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Bueu (https://concellodebueu.gal ).

O prazo de presentación de solicitudes para participar no proceso selectivo é de cinco días hábiles (5) a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/08/18/2021041608
Localización: Bueu

Contacto