Entidade Ofertante

Técnico/a auxiliar de atención diurna

Entidade Ofertante

Deputación Provincial de Pontevedra
Descrición do posto:

Título de bacharelato ou técnico/a

Tipo de emprego: Sen titulo
Ir a oferta: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/11/16/2021056835
Localización: Pontevedra

Contacto