Entidade Ofertante

Entidade Ofertante

Concello de Ortigueira
Descrición do posto:

Concurso-oposición, estabilización emprego temporal

Orientador/a laboral

Axente de emprego e desenvolvemento local

Monitor/a de ocio e tempo libre

Animador/a sociocultural

 

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/08/26/2021_0000006440.pdf
Localización: Ortigueira

Contacto