Entidade Ofertante

Axente de dinamización do territorio

Entidade Ofertante

Mancomunidade de Concellos Santa Agueda
Descrición do posto:
Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=167&fecha=20210723
Localización:

Contacto