Entidade Ofertante

Axente de igualdade

Entidade Ofertante

Concello de Vilalba
Descrición do posto:

6  meses a media xornada

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/28-09-2021.pdf#page=22
Localización: Vilalba

Contacto