Entidade Ofertante

Axente de Igualdade

Entidade Ofertante

Concello de Trazo
http://concellodetrazo.es/
Descrición do posto:

Prazo de presentación: cinco días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/05/05/2021_0000003655.pdf
Localización: Trazo

Contacto