Entidade Ofertante

Axente de Igualdade

Entidade Ofertante

Concello de Fene
Descrición do posto:

As bases da convocatoria poden consultarse en https://fene.gal/portal-cidadan/index/gl.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/06/10/2021_0000004938.pdf
Localización: Fene

Contacto