Entidade Ofertante

Axente de Igualdade

Entidade Ofertante

Concello de Boimorto
https://concellodeboimorto.es/gl
Descrición do posto:
Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/05/05/2021_0000003736.pdf
Localización: Boimorto

Contacto