Entidade Ofertante

Axente de emprego e desenvolvemento local - Concello de Arteixo

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Persoal laboral fixo – sistema concurso – oposición

Prazo:  20 días naturais dende o seguinte ao da publicación de anuncio destas bases específicas no BOE

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/04/15/2021_0000002901.pdf
Localización: Concello de Arteixo

Contacto