Entidade Ofertante

Animador/a sociocultural

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

IDENTIFICADOR DA OFERTA:12/2021/10542

DETALLES:PRECÍSASE ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL PARA CENTRO DA TERCEIRA IDADE DE SARRIA. COBERTURA DUNHA IT A MEIDA XORNADA

Tipo de emprego: Sen titulo
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo
Localización: Sarria

Contacto