Entidade Ofertante

Animador/a sociocultural

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

DENTIFICADOR DE LA OFERTA:12/2023/13620

DETALLES:OFÉRTASE UN POSTO DE ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL PARA TRABALLAR CON PERSOAS MAIORES. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA PARCIAL (4 HORAS).REQUISITO IMPRESCINDIBLE QUE DEBE DE CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO: TITULACIÓN DE TECNICO/A EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL. VALORARASE EXPERIENCIA EN POSTO SIMILAR (NON IMPRESCINDIBLE)

CARGO:ANIMADORES SOCIOCULTURAIS

MEDIO DE CONTACTO: OFICINA DE EMPREGO LUGO SUR .TLF. : 982 828 691 (DE LUNS A VENRES DE 9:00 A 14:00 HORAS)

Tipo de emprego: Sen titulo
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego
Localización: Lugo

Contacto