Entidade Ofertante

Entidade Ofertante

Función Pública - Xunta de Galicia
Descrición do posto:

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 2020 das listas para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210511/AnuncioG0597-060521-0001_gl.html
Localización:

Contacto