Entidade Ofertante

Estudante Traballo Social en prácticas - Xermade

Entidade Ofertante

Optima facility
Descrición do posto:

Nos gustaría incorporar un/ha estudiante de Traballo Social en prácticas para dar soporte á coordinación Técnica en Tarefas de coordinación, xestión e organización do SAF

Soporte en:
– Planificación das tarefas das Auxiliares ao seu cargo.
– Cadrantes horarios
– Seguimento de usuarios/as.
– Altas usuarios/as, elaboración PIA, informes seguimento, resolución de – incidencias e cobertura de servizos.
– Reunions periódicas co cliente
– Tarefas administrativas propias do posto.

Ofrecemos Convenio de prácticas remuneradas en xornada completa (39h si é posible, senón o máximo que se poda facer por convenio. Horario de maña e unha tarde e proxección profesional a medio prazo.

Tl. 634647508  +34 93 311 50 00   |   Fax +34 93 346 87 49

cristina.villares@optimagrupo.com

 

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Xermade

Contacto