Convocatorias de emprego sen titulación necesaria

Este é un espazo onde se comparten ofertas de emprego que non requiren da titulación de traballo social-diplomatura/grao.

Lugar: Ribeira

Publicada: 21/10/2021

IDENTIFICADOR DA OFERTA:12/2021/10522

DETALLES:FORMADOR/A CURSO DE FORMACIÓN ALIMENTARIA.

TITULACIÓN ACADÉMICA RELACIONADA COA INDUSTRIA ALIMENTARIA OU ESTUDOS DE CARÁCTER PEDAGÓXICO OU SOCIAL.

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: ( ALGUN DESTOS) MÁSTER DE PROFESORADO, CAP, TITÚLO DE FORMADOR/A OCUPACIONAL,OU CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO SSCO110.

VALORARASE EXPERIENCIA EN DOCENCIA DE CERTIFICADOS DE PROFESIONADIDADE E EXPERIENCIA EN TRABALLAR CON PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL OU RISCO DE EXCLUSIÓN.

MEDIO DE CONTACTO:Teléfono : 881867283

Lugar: Alicante

Empresa ofertante: Deputación Provincial de Alicante

Publicada: 21/10/2021