Convocatorias de emprego sen titulación necesaria

Este é un espazo onde se comparten ofertas de emprego que non requiren da titulación de traballo social-diplomatura/grao.

Lugar: Lugo

Publicada: 05/12/2023

DENTIFICADOR DE LA OFERTA:12/2023/13620

DETALLES:OFÉRTASE UN POSTO DE ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL PARA TRABALLAR CON PERSOAS MAIORES. CONTRATO INDEFINIDO. XORNADA PARCIAL (4 HORAS).REQUISITO IMPRESCINDIBLE QUE DEBE DE CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO: TITULACIÓN DE TECNICO/A EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL. VALORARASE EXPERIENCIA EN POSTO SIMILAR (NON IMPRESCINDIBLE)

CARGO:ANIMADORES SOCIOCULTURAIS

MEDIO DE CONTACTO: OFICINA DE EMPREGO LUGO SUR .TLF. : 982 828 691 (DE LUNS A VENRES DE 9:00 A 14:00 HORAS)

Lugar: Cee

Publicada: 01/12/2023

IDENTIFICADOR DE LA OFERTA:12/2023/13491

DETALLES:DESEÑAR, IMPARTIR E FACER SEGUIMENTO DE TALLERES DE ENVELLECEMENTO ACTIVO. EN CONCRETO, OS TALLERES SON DE MEMORIA (HORARIO DE MARTES E MÉRCORES DE 16:15 A 17:15 H) E INFORMÁTICA (HORARIO MARTES E MÉRCORES DE 10 A 12 H). VALORARASE QUE A PERSOA TEÑA COÑECEMENTOS DE INFORMÁTICA (OFFICE, GMAIL, DRIVE, MEET, TRÁMITES COA ADMINISTRACIÓN, XESTIÓN DE CITAS MÉDICAS ONLINE, ETC). CONTRATO TEMPORAL E XORNADA PARCIAL (6 HORAS SEMANAIS).

CARGO:MONITORES SOCIOCULTURAIS

MEDIO DE CONTACTO: Teléfono : 881880480